Home

Inspiring Ideas & Initiatives
Management Consulting

Skutecznie wspieramy organizacje biznesowe i publiczne w efektywnym wdrażaniu zmian i rozwoju.

arrow down

TERENOWY DEVELOPMENT CENTER I TRENING INTEGRACYJNYimc-eksplozja-talentow-baner

[ czytaj więcej ]

OFERTAWspieramy w poszukiwaniu właściwych sposobów wdrażania zmian, uwzględniając obecny kształt organizacji oraz jej wizję i cele, do których zmierza, wykorzystując szerokie spectrum doświadczeń naszych Doradców.

Zarządzanie strategiczne

Kompleksowe doradztwo od analizy rynku i aktualnej sytuacji strategicznej firmy poprzez wyznaczenie strategii rozwoju, obejmującej model biznesowy, kierunki strategiczne, misję, wizję, cele i projekty strategiczne po kompleksowe wdrożenie proponowanych projektów.

Optymalizacja biznesowa

Doradztwo w zakresie podnoszenia efektywności organizacji, mapowanie i optymalizacja procesów biznesowych oraz pomocniczych, wdrażanie programów redukcji kosztów, opracowywanie koncepcji konsolidacji, reorganizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstw.

Zarządzanie Kapitałem ludzkim

W zakresie zarządzania kapitałem ludzkim oferujemy pełne wsparcie – od diagnozy aktualnej sytuacji poprzez wyznaczenie strategii rozwoju kapitału ludzkiego oraz etatyzację po wdrożenie poszczególnych systemów: HRM/HCM w powiązaniu z wartościowaniem stanowisk pracy. Wspieramy budowanie kultury coachingowej. Przeprowadzamy Assessment Center oraz Development Center.

Zarządzanie marketingowe

Kompleksowe doradztwo od diagnozy aktualnej sytuacji poprzez wyznaczenie strategii marketingowej, po kompleksowe wdrożenie proponowanych rozwiązań oraz kampanii marketingowych zarówno tradycyjnych, jak i interaktywnych (internet, mobile), zgodnie z najnowocześniejszymi trendami.

Szkolenia, warsztaty, coaching

Szkolenia, warsztaty, coaching - prowadzimy szkolenia oraz warsztaty z zakresu zarządzania m.in.: strategicznego, marketingowego, kapitałem ludzkimi, procesami, zmianami, zespołem, projektami, sprzedażą, a także zarządzania środowiskowego. Wspieramy budowanie kompetencji w obszarze przywództwa, komunikacji interpersonalnej, negocjacji, asertywności, radzenia sobie ze stresem, zarządzanie sobą.
[ czytaj więcej ]

Zarządzanie
finansami

Doradztwo w zakresie pozyskiwania funduszy na realizację projektów inwestycyjnych i rozwojowych oraz związanych z rozwojem zasobów ludzkich, opracowywanie biznes planów oraz wycen.

OPTYMALIZACJA POZIOMU ZATRUDNIENIA

Realizujemy projekty z zakresu doboru i optymalizacji liczby pracowników adekwatnie do potrzeb naszych Klientów, zarówno dla nowo tworzonych firm, jak i już istniejących. Projekty te realizujemy na podstawie analizy przebiegu procesów, na podstawie której poznajemy podział zadań oraz obowiązków i w efekcie jesteśmy w stanie wyeliminować obszary tzw. pożeraczy czasu

W projektach tego typu wspieramy się również wskaźnikami (benchmarkami) rynkowymi oraz określamy benchmarki porównawcze dla stanowisk specjalistycznych (czyli takich, dla którym nie można ustanowić ogólnych benchmarków).

Kluczowym efektem realizacji projektów z zakresu optymalizacji poziomu zatrudnienia jest określenie optymalnego z punktu widzenia potrzeb przedsiębiorstwa poziomu zatrudnienia na każdym stanowisku pracy. Dodatkowe efekty realizacji projektów z zakresu optymalizacji poziomu zatrudnienia to:

  • aktualizacja podziału zadań i obowiązków pomiędzy komórkami organizacyjnymi i stanowiskami,
  • aktualizacja/modernizacja przebiegu procesów w przedsiębiorstwie,
  • wyeliminowanie zjawiska dublowania obowiązków,
  • wyeliminowanie obszarów tzw. pożeraczy czasu,
  • wzmocnienie wykorzystania przez pracowników istniejących programów informatycznych,
  • aktualizacja/modernizacja struktury organizacyjnej,
  • przesunięcia międzystanowiskowe pracowników,
  • obniżenie kosztów realizacji wybranych procesów,
  • aktualizacja dokumentacji z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi tj. regulamin organizacyjny, księga zadań opisy stanowisk pracy itp.

KONTAKT

W celu zapoznania się z naszą ofertą merytoryczną oraz sposobem realizacji projektów, zgodnie z Państwa oczekiwaniami, zapraszamy do kontaktu telefonicznego, e-mail lub przy pomocy formularza.

IMC Sp. z o.o.
ul. Grottgera 16/1
60‐758 Poznań
(+48) 61 666 08 16
(+48) 61 666 02 08 (fax)
biuro@i-mc.com.pl


Top